Ahaa Vision - Kehitysprojektit

Tarvekartoitus ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen sekä tuki

  • Ovatko henkilöstöösi liittyvät kehittämistoimenpiteet priorisoitu oikein?
  • Olemmeko mukana projekteissa vain koska muutkin ovat?
  • Mitä asioita henkilöstönäkökulmasta tulisi kehittää, jotta menestyisimme myös jatkossa?

Näiden ja monien muiden vastaavien kysymysten johdattelemina kehitimme Ahaa Visionissa henkilöstöjohtamisen tarvekartoitustyökirjan, joka tarjoaa enemmän vastauksia kuin kysymyksiä. Henkilöstöjohtamisen tarvekartoitus on selkeä ja jäsennelty kokonaisuus, jonka avulla kartoitetaan henkilöstöjohtamisen nykytila ja tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet konkreettisella tasolla.

Lopputuloksena syntyy henkilöstöjohtamisen Roadmap, josta on nähtävissä kehittämisen kohteet selkeine toimenpide-ehdotuksineen.

Henkilöstöjohtamiseen liittyen tarjoamme myös HR-kumppanuutta, joka on tehokas ratkaisu, kun

  • oman HR-osaamisen ylläpitoon ei ole resursseja ja henkilöstöasioiden hoito vie liikaa johdon aikaa
  • muutostilanteet, kuten liiketoiminnan kasvu ja laajentuminen tai muut muutokset organisaatioissa, asettavat uusia haasteita ja osaamistarpeita henkilöstön johtamiselle
  • HR-resurssitarve on osa-aikaista tai vaihtelee tilanteen mukaan
  • henkilöstöjohtamisen kehittäminen on projektiluontoista ja projektinjohtamiseen liittyvät tehtävät voidaan antaa HR-kumppanille
 
 
 

Työhyvinvointia / Osaamisen johtamista

Työhyvinvointia ja osaamista tulee johtaa. Johtaminen taas edellyttää, että pitää tietää ja nähdä, mitä johdetaan. Ahaa Visionissa olemme luoneet työhyvinvointimalleja sekä toimintamalleja osaamisen johtamiseen. Mallintamisen hyötyjä on mm., että ne tekevät näkyväksi johdettavan kokonaisuuden ja lisäävät yhteistä ymmärrystä niiden sisällöstä ja merkityksestä niin johtamisessa kuin arjen työssä. Näin työhyvinvointia ja osaamista on jatkossa kaikilla tasoilla helpompi seurata ja kehittää.

Tutustu esimerkkiin.

 
 

Asiakaskohtaiset työelämän kehittämisprojektit

Kehittämisprojektit ovat pitkäkestoisia vuodesta kahteen kestäviä toimeksiantoja, joilla tuetaan organisaatioissa toimintatapojen muutosta tavoitteena työn tuottavuuden ja työelämän laadun paraneminen. Ahaa Vision on toteuttanut useita Työelämän kehittämishankkeita (esim. Tekes, TSR), joissa on kehitetty mm. strategiaviestintää, henkilöstöjohtamista, esimiestyötä, työhyvinvointia, osaamisen johtamista sekä työyhteisötaitoja.