Ahaa Vision palvelut

 • Henkilöstökyselyt
 • Työhyvinvointikyselyt
 • Asiakaskyselyt
 • Kumppani- ja sidosryhmäkyselyt
 • Teemakyselyt
 • 360 johtamispalaute

Lue liisää...

valmennuksia ja ohjattuja työpajoja:

 • Henkilöstöjohtaminen
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Tarinat johtamisessa
 • Ikävoimaa työhön
 • Työyhteisötaidot
 • Luova vuorovaikutus
 • Kehityskeskustelut
 • Kokous- ja palaveritaidot
 • Työnopastus ja perehdytys
 • Varhainen tuki ja puheeksiottaminen

Kysy myös kehityspäivien, työpajojen ja henkilöstötilaisuuksien fasilitoinneista.

Lue lisää...

 • Ahaa maps fasilitointi alustat ja valmennuspelit
 • Kehityskeskustelukortit
 • Syke – toimintamalli strategiseen osaamisen johtamiseen
 • Räätälöidyt asiakaskohtaiset ratkaisut: oppaat ja työkirjat

Lue Lisää...

 • Tarvekartoitus
 • Henkilöstöjohtamisen kehittäminen ja tuki
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Asiakaskohtaiset työelämän kehittämisprojektit (esim. Tekes, TSR)

Lue lisää...