Ahaa Vision - Kyselyt

Visuaalinen Viremittari® - ainutlaatuinen kyselymenetelmä tuo tulokset kuviksi, tarinoiksi ja kehitysideoiksi.

Visuaalinen Viremittari® on Ahaa Vision Oy:n kehittämä web-pohjainen menetelmä, joka syntyi ajatuksesta yhdistää työtyytyväisyyttä koskevaan kyselyyn ominaisuuksia ja tekijöitä, jotka aktivoisivat vastaajia ja toimisivat polkuna tulosten käsittelyyn. Menetelmälle on ominaista, että vastaaminen tapahtuu kuva-asteikkojen ja niihin liittyvien avoimien selityskenttien kautta. Kuvat ja sanat yhdistämällä kertyy visuaalinen ja perusteltu näkemys koetusta asiantilasta. Samalla saadaan kerättyä henkilöiden kokemuksia heidän omin sanoin ja hyödynnettyä ns. hiljaista tietoa. Menetelmä mahdollistaa tehokkaasti myös kehitysideoiden keräämisen.

Visuaalinen viremittari demo
 

Esimerkkejä:

Henkilöstö

Henkilöstökysely

Perinteisten työtyytyväisyyttä mittaavien kyselyiden ohella Visuaalista viremittaria® on hyödynnetty erilaisissa henkilöstölle suunnatuissa teemakyselyissä liittyen esim. työturvallisuuteen, ikäjohtamiseen tai sisäisen viestinnän kehittämiskohteiden paikantamiseen. Menetelmän vahvuuksia on mm. se, että kuvat mahdollistavat numeroita laaja-alaisemman asteikon ja toimivat myöhemmin tulosten käsittelyn tukena.

 
Arvot käytäntöön

Teemakysely: Arvot käytäntöön

Arvojen pohdinta kuvitteellisen yrityksen kautta auttaa yritystäsi jalkauttamaan arvot jokapäiväiseen työhön. Työkalun visuaalisuus innostaa vastaamaan sekä herättää ihmiset pohtimaan ja oivaltamaan tapoja toteuttaa arvoja käytännössä.

 
Henkilöstö

Asiakaskysely

Asiakaskyselyissä hyödynnetään Visuaalisen viremittarin monipuolisuutta. Kuva-asteikkojen ja niihin liittyvien vastauskenttien ohella asiakaskyselyissä käytetään tarpeen mukaan perinteisiä numeerisia asteikkoja. Tuloksia käsiteltäessä käytössä on tällöin numeerinen, kuvallinen ja sanallinen aineisto, mikä tuo asiakkaiden näkemykset laaja-alaisesti esiin.

Tutustu Visuaalisen viremittarin® demoon ja kysy esimerkkejä erilaisista toteutusvaihtoehdoista