Ahaa Vision - Oivaltamisen työkalut

Ahaa maps® fasilitointialustat

ja valmennuspelit tarjoavat uuden ja raikkaan menetelmän erilaisten valmennusryhmien ja kehitystyöpajojen vetämiseen. Keskeinen osa menetelmää on Ahaa maps kuva-alusta, joka tarjoaa ryhmän keskustelulle yhteisen viitekehyksen ja toimii ponnahduslautana ryhmän vuoropuhelusta kumpuaville ideoille.

Useimmille meistä kuvat ovat ajattelun ja unelmien äidinkieli ja siksi juuri kuvat soveltuvat uutta luovien ja rajoja rikkovien työskentelymenetelmien perustaksi.

Ahaa maps fasilitointityökalut soveltuvat esimerkiksi strategian ja tavoitteiden yhteiseen käsittelyyn, esimiestyön kehittämiseen sekä osallistujien kannalta tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden tutkimiseen. Käsiteltävät asiat huomioiden ryhmäkoko voi vaihdella kahdesta kuuteenkymmeneen henkilöön. Suunnittelemme myös mielellämme räätälöidyt Ahaa maps -tuotteet asiakkaan tarpeisiin.

 
 
 

Kehityskeskustelukortit - Luo uudenlainen kehityskeskustelukokemus

Kehityskeskustelukortit ovat Ahaa Visionin yhdessä asiakkaansa kanssa kehittämä menetelmä, joka on syntynyt käytännössä todetusta tarpeesta uudistaa kehityskeskusteluja siten, että vuorovaikutus ja yksilöllisten erojen huomiointi olisi joustavampaa. Myös työhyvinvoinnin painoarvoa osana kehityskeskustelujen käymistä haluttiin nostaa.

Ratkaisuksi kehitettiin kuvasarjoja hyödyntävät keskustelukortit. Kortit tuovat mahdollisuuden ilmentää tämän hetkisiä tunnelmia ja arvioida kulunutta kautta erilaisten kuva-asteikkojen avulla. Keskustelukortit toimivat samalla keskustelun runkona sisältäen keskustelun kulun kannalta tärkeät teemat. Korttien etuna on mm. niiden helppokäyttöisyys sekä räätälöitävyys, mikä on tehnyt niistä suositun työkalun asiakkaidemme keskuudessa.

Luo uudenlainen kehityskeskustelukokemus – ota käyttöösi kehityskeskustelukortit, jotka suunnittelemme tarpeidesi mukaan tukemaan nykyistä keskustelukäytäntöänne.

 
 
 

Syke® - toimintamalli strategiseen osaamisen johtamiseen 

Millaista osaamista yrityksesi strategian toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä? Strategisten tavoitteiden ja osaamisen välinen vahva yhteys tukee organisaatiossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja rakentaa siten kilpailukykyä markkinoilla.

Syke® - toimintamalli on uusi näkökulma strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen. Toimintamallissa strategiset tavoitteet ohjaavat yrityksessä käytävää vuoropuhelua tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

Vuoropuheluun pääsevät mukaan kaikki, mikä edistää yhteistä ymmärrystä strategiasta sekä yhteisöllistä oppimista.

Syke® - toimintamallin taustalla on pilotoitu, käytäntöön viety ja uusimpaan osaamisen johtamisen teoriaan perustuva prosessi. Toteutuksessa tärkeä rooli on ryhmissä käytävillä osaamiskeskusteluilla. Osaamiskeskustelut on todettu merkityksellisiksi osaamisen johtamisen kehittämisessä Jussa Lohen Oulun yliopiston Kasvatustieteiden laitokselle tehdyssä Pro gradu opinnäytetyössä.

 
 
 

Räätälöidyt asiakaskohtaiset ratkaisut

Esiteltyjen työkalujen ja menetelmien ohella teemme jatkuvasti työtä asiakkaidemme kanssa ja kehitämme ideoista ratkaisuja, jotka toimivat asiakkaidemme arjessa. Mikäli koet, että sinulla on idea, mutta et ole vielä aivan varma, miten se kannattaisi toteuttaa, niin ota yhteyttä ja tehdään yhdessä töitä ideasi eteen.