Ammatilliset vuorovaikutustaidot

Valmennukset ja kehittämisohjelmat

Tiesitkö, että vuorovaikutus on merkittävässä roolissa niin työyhteisöjen onnistumisissa kuin konflikteissakin?

Kun halutaan hyödyntää henkilöstön voimavaroja mahdollisimman hyvin, edellyttää se kaikilta vahvaa työlähtöistä ammatillista asennetta, missä ammatilliset vuorovaikutustaidot ja ammatillinen, työroolin mukainen käyttäytyminen ovat keskiössä.

Tätä tavoitetta voidaan edistää Kitkaton kommunikointi (KIKO) - kehittämisohjelmalla. KIKO on tutkimustietoon perustuva ratkaisu kehittää työyhteisöjen vuorovaikutusta tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittämisohjelmalla lisätään osallistujien ymmärrystä ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä osana työyhteisön menestystä ja yhdessä onnistumista. Käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitteiden kautta osallistujat saavat myös valmiuksia soveltaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja työssään. Valmennusten ohella ohjelmaa voidaan tukea muilla kehittämisen menetelmillä kuten haastatteluilla, havainnoinnilla ja kyselyillä.

Lue lisää KIKO-sivustolta.

 

KIKO logo 300px

 

 

KIKO-teemapajat

ovat KIKO-prosessia kevyempi ja lyhytkestoisempi tapa kasvattaa henkilöstön tietoisuutta ammatillisista vuorovaikutustaidoista. Asiakaskohtainen räätälöity kokonaisuus voidaan muodostaa eri yksilötason KIKO-moduulin teemapajojen pohjalta:

  • Vuorovaikutustilanteen ohjaaminen ja johtaminen
  • Vuorovaikutteinen johtajuus
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot
  • Henkilökohtaisen vuorovaikutustyylin kehittäminen
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot ammattiroolin ja työhyvinvoinnin osana

Lue lisää KIKO-moduuleista.

 KIKO hahmot 300px

 

 

KIKO-sertifiointi

Jos haluat pätevöityä ammatillisen vuorovaikutuksen asiantuntijaksi ja itsenäiseksi kouluttajaksi, voit sertifioitua KIKO-konsultiksi. Sertifioinnin jälkeen sinulla on käytössäsi 

  • tutkittua, ajantasaista tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin,
  • kattava ymmärrys ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä taitojen viemisestä omaan ja työyhteisösi arkeen,
  • taitoa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksen kitkat ja luoda uusia tuloksellisia vuorovaikutuskäytäntöjä ja
  • osaamista vahvistaa organisaatiosi vuorovaikutuskulttuuria.

Koulutuksen jälkeen saat myös käyttöösi kaikkien KIKO-moduulien ja teemapajojen vetomateriaalit helposti muokattavina diaesityksinä.

 

ahaa certi2 web