Esimiestyö

180º - 360º palautteet esimiehille ja asiantuntijoille

360º Esimiespalaute on oivallinen työkalu, kun haluat kartoittaa esimiesten ammatillista käyttäytymistä työyhteisössä. Työkalu kerää yhteen niin palautteensaajan itsensä kuin hänen lähiesimiehensä, kollegoidensa ja alaistensa näkemykset siitä, miten palautteensaaja toimii omassa esimiesroolissaan.

Palautteensaaja saa näin arvokasta tietoa omista vahvuuksistaan sekä mahdollisista kehittymisen tarpeistaan. Yhdessä nämä näkökulmat auttavat suuntaamaan omaa ammatillista kasvua ja asettamaan mielekkäitä kehittymistavoitteita. Mikäli kyseessä on ryhmä esimiehiä, voidaan palautteen avulla ohjata ja kehittää koko organisaation johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä.

Lue lisää 360º Esimiespalautteesta 

Toteutamme myös muita monitahopalautteita (270º - 180º).

Lue lisää monitahopalautteista  

Asset 3 200px
 

180º - 360º palautteet teknisenä toteutuksena kumppaniyhteistyönä

Haluaisitko hyödyntää 360º Esimiespalautetta omien asiakkaittesi kanssa?

Ahaa Vision Oy toteuttaa360º Esimiespalautteita yli kymmenen vuoden kokemuksella. Valitsemalla meidät saat joustavan ja luotettavanyhteistyökumppanin, jonka prosessit ovat hioutuneet vuosien kuluessa jatakaavat sujuvan toteutuksen mitä moninaisimmissa työyhteisöissä.

Ahaa Vision Oy:n toimintamallin etuja:

 • saat palvelun avaimet käteen periaatteella kiinteään hintaan (välitä meille palautteensaajien yhteystiedot, niin toimitamme sinulle palauteraportit)
 • voit halutessasi itse määrittää kysymyspatterin teemat ja väittämät
  (tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdeorganisaation johtamistavoitteiden huomioimisen)
 • voimme toimittaa ryhmäraportteja joustavasti
 • eri kieliversiot ovat mahdollisia

 

360-box
 

Esimieskoulutukset, valmennukset

Johtamis- ja esimiesvalmennuksissamme saat näkemyksiä ja innostusta kehittyä esimiehenä. Toteutamme valmennuksia sekä pidempiä valmennusohjelmia asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olemme kokonaisvaltainen kumppani ja kykenemme yhdistämään esimiesvalmennuksiin ja -ohjelmiin tarvittaessa myös muita kehittämisen menetelmiä kuten esimiespalautteen, web-työkalut sekä työnohjauksen.

Esimerkkejä valmennusten sisällöistä:

 • Esimies hyvinvointia kehittämässä
 • Näkökulmia osaamisen ja oppimisen johtamiseen
 • Palautteen eri muotojen taitava hyödyntäminen
 • Kehityskeskusteluiden onnistunut toteutus
 • Valmentava johtaminen
 • Osallistavat kokoukset
 • Taitava ammatillinen vuorovaikutus
 • Ristiriita ja ongelmatilanteiden käsittely


Kysy myös kehityspäivien, työpajojen ja henkilöstötilaisuuksien fasilitoinneista. Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi, niin katsotaan yhdessä sopiva ratkaisu.

 

orange men
 

Työnohjaus

Johdon ja esimiesten työnohjaus on erinomainen ammatillisen kehittymisen menetelmä soveltuen sekä yksilöille että esimiesryhmille.

Työskentely tapahtuu johtamiseen ja työnohjaukseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa mahdollistaen ohjattavalle tilan ja ajan oman työn, työtavan ja ammatillisuuden tarkasteluun. Ohjaushetket ja niiden välillä tapahtuva oman toiminnan reflektointi edistää ohjattavan ammatillista kasvua ja myönteisten muutosten toteutumista vaikuttaen positiivisesti myös organisaation ja työyhteisön toimintaan.

Esimerkkejä tyypillisistä teemoista, joita esimiesten ja johdon työnohjauksessa voidaan käsitellä:

 • johtajan rooli, itsetuntemus ja kehittyminen johtajana
 • johtamisen vaikutus yritys- ja toimintakulttuuriin
 • valmentava johtaminen
 • haasteelliset tilanteet työyhteisössä

 Lue lisää työnohjauksesta.

ohjaus 300pxF
 

Koulutus- ja valmennuskumppani 

Olemme olleet toteuttamassa kumppanina osia johtamisen erikoisammattitutkinnoissa (JET) sekä lähiesimiestutkinnoissa henkilöstöjohtamisen osa-alueelta:

 • esimiehen rooli ja oman johtajuuden kehittäminen
 • osaamisen ja oppisen johtaminen
 • haastavat esimiestilanteet
 • muutoksen johtaminen
 • henkilöstökäytännöt

 

Asset 1 200px