Henkilöstöjohtamisen tuki

HR-Pulssi

HR-Pulssi tarvekartoituksen kautta saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Ovatko henkilöstöösi liittyvät kehittämistoimenpiteet priorisoitu oikein?
 • Olemmeko mukana projekteissa vain koska muutkin ovat?
 • Mitä asioita henkilöstönäkökulmasta tulisi kehittää, jotta menestyisimme myös jatkossa?

Näiden ja monien muiden vastaavien kysymysten johdattelemina kehitimme Ahaa Visionissa henkilöstöjohtamisen tarvekartoitustyökirjan, joka tarjoaa enemmän vastauksia kuin kysymyksiä. Henkilöstöjohtamisen tarvekartoitus on selkeä ja jäsennelty kokonaisuus, jonka avulla kartoitetaan henkilöstöjohtamisen nykytila ja tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet konkreettisella tasolla.

Lopputuloksena syntyy henkilöstöjohtamisen Roadmap, josta on nähtävissä kehittämisen kohteet selkeine toimenpide-ehdotuksineen.

Henkilöstöjohtamiseen liittyen tarjoamme myös HR-kumppanuutta, joka on tehokas ratkaisu, kun

 • oman HR-osaamisen ylläpitoon ei ole resursseja ja henkilöstöasioiden hoito vie liikaa johdon aikaa
 • muutostilanteet, kuten liiketoiminnan kasvu ja laajentuminen tai muut muutokset organisaatioissa, asettavat uusia haasteita ja osaamistarpeita henkilöstön johtamiselle
 • HR-resurssitarve on osa-aikaista tai vaihtelee tilanteen mukaan
 • henkilöstöjohtamisen kehittäminen on projektiluontoista ja projektinjohtamiseen liittyvät tehtävät voidaan antaa HR-kumppanille

 

 

neuvottelu 

 

Henkilöstökäytäntöjen kehittäminen

Ahaa on tukenut useita asiakasyrityksiään luomaan toimivia ja helposti arkeen vietäviä henkilöstöprosesseja useilla eri toimialoilla liittyen esimerkiksi

 • rekrytointiin,
 • perehdyttämiseen,
 • osaamisen johtamiseen,
 • kehityskeskusteluihin ja
 • työsuhteen päättämiseen.

Olemme myös tarvittaessa koostaneet yhteisesti sovitut käytänteet ja toimintatavat henkilöstöoppaaksi, joka samalla toimii esimiestyön tukena.

 prosessit 300px

 

 

Viremittari© -henkilöstökyselyt

Visuaalinen Viremittari® on Ahaa Vision Oy:n kehittämä web-pohjainen menetelmä, joka syntyi ajatuksesta yhdistää työtyytyväisyyttä koskevaan kyselyyn ominaisuuksia ja tekijöitä, jotka aktivoisivat vastaajia ja toimisivat polkuna tulosten käsittelyyn. Menetelmälle on ominaista, että vastaaminen tapahtuu kuva-asteikkojen ja niihin liittyvien avoimien selityskenttien kautta. Kuvat ja sanat yhdistämällä kertyy visuaalinen ja perusteltu näkemys koetusta asiantilasta. Samalla saadaan kerättyä henkilöiden kokemuksia heidän omin sanoin ja hyödynnettyä ns. hiljaista tietoa. Menetelmä mahdollistaa tehokkaasti myös kehitysideoiden keräämisen.

 

 henkilosto 429x560