Työyhteisö

Valmennukset, luennot ja työyhteisöpelit

Työhyvinvoinnin tutkimusmatka, Avoin vuorovaikutus ja työyhteisötaidot sekä Lean-toiminnasta oivalluksia yhdessä kehittämiseen ovat kaikki esimerkkejä Ahaan toteuttamista tilaisuuksista työyhteisöille. Tilaisuudet voidaan suunnitella tarpeidesi mukaan ja ne voivat vaihdella kestoltaan tunneista päiviin. Hyödynnä osaamistamme, kun haluat vaikuttavuutta valmennuksiin tai innostavia ja ajattelua herättäviä luentoja.

Asiakkaan tarpeisiin räätälöitävissä olevan VOI HYVIN -työyhteisöpelin avulla voidaan koko henkilöstö saattaa yhteen ja aktiivisesti keskustelemaan halutuista työyhteisöön liittyvistä teemoista. Pelin kulku voidaan haluttaessa muotoilla siten, että henkilöstön ideat ja ajatukset vaikkapa toiminnan kehittämiseksi saadaan kerättyä luontevasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

a game small 2
 

Työhyvinvoinnin kehittämisprojektit

Kehittämisprojektit ovat pidempikestoisia toimeksiantoja, joilla tuetaan organisaatioissa toimintatapojen muutosta tavoitteena työn tuottavuuden ja työelämän laadun paraneminen. Ahaa on toteuttanut useita työelämän kehittämishankkeita (esim. Tekes, TSR), joissa on kehitetty mm. strategiaviestintää, henkilöstöjohtamista, esimiestyötä,  osaamisen johtamista sekä työyhteisötaitoja.

hyvinvointi
 

VOI HYVIN -aktivointikampanja

on omaperäinen henkilöstöä osallistava kampanja
jossa tavoitteena on kiinnittää huomiota laaja-alaisesti omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Tärkeää ei ole kova kilpailu, vaan ohjaus kohti tavoitetta – terveempää elämää. Kampanjassa halutaan muistuttaa siitä, ettei terveydestä huolehtimisen tarvitse olla vaikeaa tai tylsää, vaan tuloksia saavutetaan jo pienillä arjen valinnoilla.

Kampanja sisältää laajasti erilaisia fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiviteetteja, jotka innostavat omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tutustu esimerkkiin.

voihyvin
 

Työnohjaus

Työnohjaus on työyhteisöön ja erilaisiin työstä nouseviin asioihin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyä luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaus menetelmänä kiinnostaa yhä useampia, sillä nopeasti muuttuvassa työelämässä on entistä tärkeämpää pysähtyä välillä.

Työnohjaus on tavallisesti pidempikestoinen prosessi muodostuen useammasta n. 90-120min kestoisesta ohjauskerrasta ja sen eri muotoja ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus.

Esimerkkejä teemoista, joita työnohjauksessa voidaan käsitellä:

  • yhteiset tavoitteet
  • muutostilanteet ja niiden hallinta
  • ammatillinen kasvu
  • vuorovaikutussuhteet
  • työssä jaksaminen
  • työn organisointi ja sujuvuus / laatu

 Lue lisää työnohjauksesta.

ohjaus 300pxF