Vuorovaikutuksen monet hyödyt

Suomalaisten yritysten kilpailuedun parantaminen edellyttää innovatiivisia ja uusia ratkaisuja. Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä. Uusi palvelutuote KIKO (Kitkaton kommunikointi) sisältää kaikki kolme vuorovaikutuksen ammatillista tasoa: yksilön, työyhteisön ja organisaation.

Tuotteistettu KIKO-prosessi pohjautuu Oulun yliopiston tutkimuksiin ja niissä kertyneisiin asiakaskokemuksiin. Lue Tiedon Silta-lehdestä osallistujien näkökulmia, miten Kitkaton kommunikointi sujuvoittaa vuorovaikutusta:

http://tiedonsilta.fi