Ahaa asiakkaiden kokemana 2017

Ahaa Visionissa kartoitamme säännöllisesti asiakkaidemme kokemuksia toiminnastamme. Syksyllä 2017 toteutetussa asiakaskyselyssä asteikolla 0% - 100% Ahaan
vahvuuksiksi osoittautuivat:

a kuva 3

Kiitos kaikille palautetta ja evästyksiä antaneille. Jatkossa tulemme huomioimaan paremmin Ahaa Visionin tuotteista ja palveluratkaisuista tiedottamisen asiakkaillemme.

Saatu palaute kannustaa meitä jatkamaan työtämme sekä kehittämään sitä jatkossakin yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.