Ammatilliset vuorovaikutustaidot vahvassa nosteessa

 

Ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuudessa osa ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opintosisältöjä.

Oamk, OSAO ja Oulun yliopisto kehittävät yhdessä opiskelijoiden tulevaisuuden työelämävalmiuksia valtakunnallisessa Valmiina työelämään -hankkeessa (VALTE). Hankkeen yhtenä tuloksena on syntynyt työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, joka tulee osaksi opiskelijoiden tutkintoja ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuville. Koulutus tavoittaa jatkossa kymmeniä tuhansia opiskelijoita vuosittain.

Ammatillista vuorovaikutusta ja ammatti-identiteettiä käsittelevän opintokokonaisuuden teoreettinen viitekehys rakentuu vahvasti Kitkaton kommunikointi (KIKO) -hankkeen puitteissa Oulun yliopistolla tehtyyn tutkimustyöhön. Opiskelijoiden valmistuttua ammatilliset vuorovaikutustaidot heijastuvat myönteisesti koko suomalaiseen työelämään.

 Myös sinä voit olla mukana eturintamassa kehittämässä omaa tai työyhteisösi ammatillista vuorovaikutusosaamista. Kitkaton kommunikointi -kouluttajakoulutukset (KIKO-sertifiointikoulutus) jatkuvat keväällä 2018. Tarjoamme myös työyhteisöille räätälöitävissä olevia koulutuskokonaisuuksia KIKO-tuotteistamishankkeessa kehitetyn palvelukonseptin mukaisesti.

Katso lisätietoa KIKO-hankkeesta ja -koulutuksista:

http://www.kikohanke.com/