Viesti vaikuttavasti

hr viestintä

Työyhteisössä viestinnällä ja vuorovaikutuksella on suuri merkitys, eikä ole yhdentekevää, kuinka viestinnässä onnistumme. Parhaimmillaan viestintä on vastavuoroista, innostavaa sekä organisaation toimintaa edistävää. Kuinka siis tehdä vaikuttavaa viestintää?
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että kuvat ja tarinat yhdessä jättävät tehokkaan muistijäljen ja auttavat ymmärtämään asioita paremmin. Esittämällä tiedon visuaalisesti ja tarinallisesti

  • viestit haluamasi sanoman selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa
  • saat ihmiset osallistumaan ja kiinnität heidän huomionsa ja
  • vaikutat tunteisiin ja saat aikaan oivalluksia.

Yllä näet Ahaa Visionin yksilöllisiä ratkaisuja visuaaliseen ja tarinalliseen viestintään.