HAUS kehittämiskeskus Oy valitsi Ahaan

HAUS kehittämiskeskus Oy (valtion virkamiesten kouluttaja ja kehittäjä) on valinnut Ahaan yhdeksi toimittajakseen esimiestyön kehittämisen osa-alueessa.

Osa-alueen keskeisiä teemoja ovat:
• toiminnan tavoitteiden asettaminen ja suorituksen johtaminen
• osaamisen kehittäminen
• osaamisen kehittämistä tukevat organisaatiorakenteet ja toimintatavat
• dialogisuuden, viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen ja tukeminen organisaatiossa