Vuorovaikutusosaaminen on työelämätaitojen ytimessä

Opetushallituksen Osaaminen 2035 -selvitys ennakoi tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita lähtökohtanaan Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tulokset, joissa huomioitiin erityisesti digitalisaation aiheuttamat muutokset yritysten ja asiakkaiden toimintatapojen muutoksissa.

Selvityksessä esitetään arvio tärkeimmistä geneerisistä osaamisista vuonna2035 perustuen 30 toimialaryhmän tekemien tärkeimpien osaamisten listauksiin:

  1. Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus
  2. Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
  3. Ongelmanratkaisutaidot
  4. Luovuus
  5. Oppimiskyky
  6. Monikulttuurisuustaidot

Esitetyssä arviossa vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot taidot nähdään tärkeimpinä heti kestävän kehityksen periaatteiden tuntemuksen jälkeen.

Taitava ammatillinen vuorovaikutus luo pohjan tuottavalle ja hyvinvoivalle työyhteisölle, joka pystyy vastaamaan ketterästi niin toimintaympäristön kuin asiakkaidenkin muutostarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.


Linkki julkaisuun:

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035