Aivojen U-käyrä ja työnohjaus

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan aivojen U-käyrän hallinta on merkittävä työelämätaito. U-käyrä kuvaa aivojen erilaisia toimintatiloja: taistele tai pakene -tilalle tunnusomaisia piirteitä ovat kuormitus, työpaine, kiire ja jopa epätoivon tunne, kun taas flow-tilassa korostuvat into, tekemisen meininki ja edistyminen.

U-käyrän viitekehyksessä siirtyminen taistele tai pakene -tilasta flow-tilaan tapahtuu viettämällä aikaa unen ja torkkumisen -tilassa, joka suo aikaa mielen ja kehon riittävälle palautumiselle ja rauhoittumiselle.

Nykyinen työelämän kiihtyvä muutosvauhti asettaa työntekijöille vaatimuksia ja haasteita siinä määrin, että yksilön sopeutumiseen ja palautumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat vähintäänkin tiukoilla tai jopa vaarassa ylittyä.

Työnohjaus on menetelmä, jonka kautta työnantaja voi tarjota työntekijöilleen tukea heidän omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja työrooliinsa liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemisessa ja jäsentämisessä koulutetun työnohjaajan opastuksella. Työnohjaus tarjoaa turvallisen ajan ja paikan, jossa ohjattava pääsee luottamuksellisesti käsittelemään omaa rooliaan työyhteisössä. Ohjaustuokiot auttavat ohjattavaa käsittelemään taistele tai pakene -tilaan liittyviä kuormitustekijöitä ja luovat hänelle paremmat edellytykset toimia flow-tilan alueella. Tämä vahvistaa ohjattavan hallinnan tunnetta omassa työssään ja hänen työhyvinvointiaan sekä palautumista.

Alla olevassa kuvassa on esitetty yhdessä aivojen U-käyrä (Minna Huotilainen) ja työnohjauksen kolmiomallin kolme keskeistä käsitettä: perustehtävä, työn rakenteet, vuorovaikutus (Kai Alhanen et al.).

to joomla