Ammatilliset vuorovaikutustaidot

Valmennukset sekä pidemmät kehittämisohjelmat

Tiesitkö, että vuorovaikutus on merkittävässä roolissa niin työyhteisöjen onnistumisissa kuin konflikteissakin?

Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessi on tutkimustietoon perustuva ratkaisu kehittää työyhteisöjen vuorovaikutusta tavoitteiden suuntaisesti.

KIKO-prosessi vastaa kysymykseen tarkastelemalla johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Prosessin edetessä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin.

Lue lisää KIKO-sivustolta.

KIKO logo 300px

 

 

KIKO-teemapajat

ovat KIKO-prosessia kevyempi ja lyhytkestoisempi tapa kasvattaa henkilöstön tietoisuutta ammatillisista vuorovaikutustaidoista. Asiakaskohtainen räätälöity kokonaisuus voidaan muodostaa eri yksilötason KIKO-moduulin teemapajojen pohjalta:

  • Vuorovaikutustilanteen ohjaaminen ja johtaminen
  • Vuorovaikutteinen johtajuus
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot
  • Henkilökohtaisen vuorovaikutustyylin kehittäminen
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot ammattiroolin ja työhyvinvoinnin osana

Lue lisää KIKO-moduuleista.

 KIKO hahmot 300px

 

 

KIKO-sertifiointi

Jos haluat pätevöityä ammatillisen vuorovaikutuksen asiantuntijaksi ja itsenäiseksi kouluttajaksi, voit sertifioitua KIKO-konsultiksi. Sertifioinnin jälkeen sinulla on käytössäsi 

  • tutkittua, ajantasaista tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin,
  • kattava ymmärrys ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä taitojen viemisestä omaan ja työyhteisösi arkeen,
  • taitoa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksen kitkat ja luoda uusia tuloksellisia vuorovaikutuskäytäntöjä ja
  • osaamista vahvistaa organisaatiosi vuorovaikutuskulttuuria.

Koulutuksen jälkeen saat myös käyttöösi kaikkien KIKO-moduulien ja teemapajojen vetomateriaalit helposti muokattavina diaesityksinä.

ahaa certi2 web