Esimiestyö

180º - 360º palautteet esimiehille ja asiantuntijoille

360º Esimiespalaute on oivallinen työkalu, kun haluat kartoittaa esimiesten ammatillista käyttäytymistä työyhteisössä. Työkalu kerää yhteen niin palautteensaajan itsensä kuin hänen lähiesimiehensä, kollegoidensaja alaistensa näkemykset siitä, miten palautteensaaja toimii omassa esimiesroolissaan.

Lue lisää 360º Esimiespalautteesta 

Toteutamme myös muita monitahopalautteita (270º - 180º).

Lue lisää monitahopalautteista  

Asset 3 200px
 

180º - 360º palautteet teknisenä toteutuksena kumppaniyhteistyönä

Haluaisitko hyödyntää 360º Esimiespalautetta omien asiakkaittesi kanssa?

Ahaa Vision Oy toteuttaa360º Esimiespalautteita yli kymmenen vuoden kokemuksella. Valitsemalla meidät saat joustavan ja luotettavanyhteistyökumppanin, jonka prosessit ovat hioutuneet vuosien kuluessa jatakaavat sujuvan toteutuksen mitä moninaisimmissa työyhteisöissä.

Ahaa Vision Oy:n toimintamallin etuja:

 • saat palvelun avaimet käteen periaatteella kiinteään hintaan (välitä meille palautteensaajien yhteystiedot, niin toimitamme sinulle palauteraportit)
 • voit halutessasi itse määrittää kysymyspatterin teemat ja väittämät
  (tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdeorganisaation johtamistavoitteiden huomioimisen)
 • voimme toimittaa ryhmäraportteja joustavasti
 • eri kieliversiot ovat mahdollisia
360-box
 

Esimieskoulutukset, valmennukset

 Toteutamme valmennuksia ja työpajoja eri henkilöstöryhmille.Valmennukset ja työpajat ovat lyhytkestoisia, kahdesta tunnista päivään kestäviä tilaisuuksia ja niiden tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa niiden sisältöä ja vaikuttavuutta voidaan tukea webpohjaisilla ennakko- ja välitehtävillä.Toteutamme valmennuksia ja ohjattuja työpajoja mm. seuraavista teemoista:

 • henkilöstöjohtaminen
 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • valmentava johtaminen
 • tarinat johtamisessa
 • Ikävoimaa työhön
 • työyhteisötaidot
 • luova vuorovaikutus
 • kehityskeskustelut
 • kokous- ja palaveritaidot
 • työnopastus ja perehdytys
 • varhainen tuki ja puheeksiottamineb

Kysy myös kehityspäivien, työpajojen ja henkilöstötilaisuuksien fasilit
oinneista.Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi, niin katsotaan yhdessä sopiva ratkaisu. 

orange men
 

Työnohjaus

Työnohjaus on työyhteisöön ja erilaisiin työstä nouseviin asioihin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyä luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaus menetelmänä kiinnostaa yhä useampia, sillä nopeasti muuttuvassa työelämässä on entistä tärkeämpää pysähtyä välillä.

Työnohjaus on tavallisesti pidempikestoinen prosessi muodostuen useammasta n. 90-120min kestoisesta ohjauskerrasta ja sen eri muotoja ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus.

Esimerkkejä tyypillisistä teemoista, joita esimiesten ja johdon työnohjauksessa voidaan käsitellä:

 • johtajan rooli, itsetuntemus ja kehittyminen johtajana
 • johtamisen vaikutus yritys- ja toimintakulttuuriin
 • valmentava johtaminen
 • haasteelliset tilanteet työyhteisössä

 Lue lisää työnohjauksesta.

ohjaus 300pxF
 

Koulutus- ja valmennuskumppani 

Olemme olleet toteuttamassa kumppanina osia johtamisen erikoisammattitutkinnoissa (JET) sekä lähiesimiestutkinnoissa henkilöstöjohtamisen osa-alueelta:

 • esimiehen rooli ja oman johtajuuden kehittäminen
 • osaamisen ja oppisen johtaminen
 • haastavat esimiestilanteet
 • muutoksen johtaminen
 • henkilöstökäytännöt

 

Asset 1 200px