top of page
leader-01.png

JOHTAMINEN

Valmentava johtaminen - mitä se on?

Valmentavassa johtamisessa käskyjen ja neuvojen sijaan painotetaan enemmän kyselemistä, kuuntelemista ja kannustamista. Vuorovaikutuksen kautta päästään työyhteisöä koskeviin uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin.

Valmentavan johtamisen sparrituokio 

on ohjaajan vetämä etätilaisuus, joka johdattaa osallistujat valmentavan johtamisen ydintaitoihin ja niiden soveltamiseen arjen tilanteissa. Tilaisuus sopii erinomaisesti niin perehdytykseksi valmentavaan johtamiseen kuin myös vahvistamaan jo aikaisemmin opittuja käytännön taitoja. 

Vain sitä, mikä on tiedostettu,
voidaan tietoisesti kehittää

Ahaa Visionin 360° ja 270° toimintatyylipalautteet kuvaavat palautetta saavan henkilön ammatillista vuorovaikutus- ja toimintatyyliä. Palaute tekee näkyväksi, miten henkilö kokee oman toimintansa suhteessa työyhteisön muiden henkilöiden näkemykseen. Toimintatyylipalaute on erinomainen kehittymisen työkalu, jota voidaan käyttää hyödyksi mm. johtamisen ja yhteistyösuhteiden sekä itsensä kehittämisessä.

Palautteiden kautta voidaan myös ohjata koko organisaation kehittymisen suuntaa kohti yhteisesti tavoiteltavaa johtamis- ja toimintakulttuuria.

Toteutamme palautteita

yli 15 vuoden kokemuksella

Olemme toteuttaneet palautteita mitä moninaisimmille organisaatioille ja henkilöstöryhmille: johtoryhmille, työnjohtajille, projekti- ja talouspäälliköille, alue-esimiehille, palveluesimiehille, pelastuslaitoksen työntekijöille, rehtoreille, päiväkodin johtajille, johtaville sosiaalityöntekijöille, lääkäreille, psykologeille ja sairaanhoitajille.

 

Todennäköisesti meillä on kokemusta teidänkin organisaationne tai ainakin sitä vastaavan toimialasta.

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus / coaching on erinomainen ammatillisen kehittymisen menetelmä soveltuen sekä yksilöille että esihenkilöryhmille.

Työnohjaus ja coaching tarjoavat tilan ja ajan oman työn äärelle pysähtymiseen, mahdollistaen oman työn, työtavan ja ammatillisuuden tarkastelun.

Ohjaushetket ja niiden välillä tapahtuva oman toiminnan reflektointi edistävät ohjattavan ammatillista kasvua ja myönteisten muutosten toteutumista vaikuttaen positiivisesti myös organisaation ja työyhteisön toimintaan. Erityisen merkityksellinen esihenkilöiden ja johdon työnohjaus/coaching voi olla erilaisissa organisaation muutos- ja kehittämistilanteissa tai kun halutaan tukea omaan hyvinvointiin ja johtajuuteen.

Voimme räätälöidä kokonaisuuden juuri teidän tarpeidenne mukaan

Suunnittelemme valmennustilaisuuksia ja ohjelmia myös asiakkaiden tarpeiden mukaisesti hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työskentelymenetelmiä ja työssä oppimisen mahdollisuuksia. Esihenkilötyöhön liittyen teemoja voivat olla esim. valmentava johtaminen, kehityskeskustelut, palautteen antaminen, osaamisen ja oppimisen johtaminen sekä haastavat johtamistilanteet. Kysy tarjous juuri toivomastasi toteutuksesta!

trainings-combo copy.webp
bottom of page