top of page
Työnohjaus – Kun vanhat toimintamallit eivät päde

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus – mitä se on?

Nopeasti muuttuvassa työelämässä muutokset organisaatioiden toiminnoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät muutoskyvykkyyttä ja yhteistyötä. Kun vanhat toimintamallit eivät päde, niin tarvitaan uudenlaista ajattelua sekä tilaa ja aikaa reflektoida toimintaa ja tekemistä. Näissä tilanteissa työnohjaaja voi auttaa ohjattavaa tai ohjattavia asioissa eteenpäin: määrittelemään tavoitteita, tutkimaan eri näkökulmia, etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, tekemään muutoksia omassa toiminnassaan tai työssään sekä seuraamaan edistystä. 

Työnohjauksesta haetaan tukea mm. oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, esihenkilötyöhön, omaan ammatilliseen kasvuun sekä työyhteisönä toimimiseen.

Työnohjaukselle ominaista on prosessimaisuus sekä kokemuksellinen oppiminen. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa tavallisesti 45-90 min kestoisia ohjauskertoja 3-5 viikon välein.

Ohjauskertojen määrä ja ohjauksen tavoitteet arvioidaan tilaajan kanssa yhdessä keskustellen. Ahaa Visionissa toteutamme yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksia sekä johdon ja lähijohtajien ohjauksia.

Näin pääset alkuun:

Työnohjaus – Näin pääset alkuun
bottom of page