top of page
chat-large.png

AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS

Ammatilliset vuorovaikutustaidot -
mitä ne ovat?

Ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa ammatillista käyttäytymistä. Ne muodostavat perustan yhteistyölle, ongelmien ratkaisulle, ja innovaatioille työyhteisöissä, auttaen niin yksilöitä kuin ryhmiä työskentelemään kohti asetettuja tavoitteita tehokkaasti ja myötävaikuttavasti.


Yksityiselämän arkikeskusteluihin verrattaessa ammatillisessa vuorovaikutuksessa korostuvat esimerkiksi kysymisen, konkreettisessa pysymisen ja vuorovaikutustilanteen johtamisen taidot.

FriCo-vuorovaikutuspeli:
mitä ja miksi

FriCo on pelinohjaajan johdolla pelattava innovatiivinen peli, jonka keskiössä ovat ammatilliset vuorovaikutustaidot. Peli soveltuu pelattavaksi etäyhteydellä (Teams).

 

Pelin tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä erilaisissa työelämän tilanteissa.

Valmennuskokonaisuudet lähitoteutuksiin,

sisältö räätälöidään aina organisaationne tarpeisiin:

Kitkaton kommunikointi (KIKO) toteutukset pohjautuvat Oulun yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeisiin (2013–2017). Hankkeissa tutkittiin ja kehitettiin osallistuvien organisaatioiden vuorovaikutusta yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla sekä luotiin myöhemmin tulosten pohjalta moduuleihin perustuva valmennusmalli. KIKO- toteutuksissa menetelminä ovat aktivoivat valmennukset sekä työyhteisö- ja organisaatiotasoilla tarpeiden mukaan kyselyt sekä fasilitoidut, osallistavat työpajat. Modulaarinen rakenne mahdollistaa hyvin ohjelman rakentamisen juuri organisaation tarpeiden mukaisesti, valinnan voi tehdä aina yksittäisestä teemapajasta isompaan kokonaisuuteen.

Kehitä vuorovaikutusta ja parannat organisaatiosi toimintaa kaikilla tasoilla!

Organisaatiotason Kitkaton kommunikointi (KIKO) valmennus
Työyhteisötason Kitkaton kommunikointi (KIKO) valmennus
Yksilötason Kitkaton kommunikointi (KIKO) valmennus

Ymmärrä voimat tunteiden taustalla – katso käytöksen taakse

Hyvä tunneilmasto on tutkimusten mukaan yksi keskeinen menestystekijä
työyhteisöjen toiminnassa.

  • Miten tätä menestystekijää tulisi vaalia?

  • Kuka teillä ohjaa tunneilmaston rakentumista?

  • Mitä jos aihetta lähestyisi yhdessä,keskustellen?

 Tunnetaituri–vuorovaikutus-peli:  Ymmärrä voimat tunteiden taustalla – katso käytöksen taakse
bottom of page