top of page
kyselyt-wider-01.jpg

KYSELYT

Vain sitä, mikä on tunnistettu, voidaan tietoisesti kehittää

Toimintatyylipalautteet kuvaavat palautetta saavan henkilön ammatillista vuorovaikutus- ja toimintatyyliä. Palaute tekee näkyväksi, miten henkilö kokee oman toimintansa suhteessa työyhteisön muiden henkilöiden näkemykseen. Toimintatyylipalaute on erinomainen kehittymisen työkalu, jota voidaan käyttää hyödyksi mm. johtamisen ja yhteistyösuhteiden sekä itsensä kehittämisessä.

Palautteiden kautta voidaan myös ohjata koko organisaation kehittymisen suuntaa kohti yhteisesti tavoiteltavaa johtamis- ja toimintakulttuuria.

 ”Mitä vahvempaa on esimiehen itsetuntemus omien piirteidensä osalta, sitä tyytyväisempiä alaiset olivat esimieheensä”

Mikael Nederström,

väitöstyö 18.2.2017

270 Asiantuntijapalaute
360 Johtamispalaute
Tiimin toimintatyylipalaute
Sidosryhmien toimintatyylipalaute

Viremittari© -henkilöstökyselyt

Visuaalinen Viremittari® on Ahaa Vision Oy:n kehittämä web-pohjainen menetelmä, joka syntyi ajatuksesta yhdistää työtyytyväisyyttä koskevaan kyselyyn ominaisuuksia ja tekijöitä, jotka aktivoisivat vastaajia ja toimisivat polkuna tulosten käsittelyyn.

 

Menetelmälle on ominaista, että osassa kysymyksistä vastaaminen tapahtuu kuva-asteikkojen ja niihin liittyvien avoimien selityskenttien kautta. Kuvat ja sanat yhdistämällä kertyy visuaalinen ja perusteltu näkemys koetusta asiantilasta. Samalla saadaan kerättyä henkilöiden kokemuksia heidän omin sanoin ja hyödynnettyä ns. hiljaista tietoa. 

Henkilöstökyselyt: Visuaalinen viremittari

Paranna asiakastuntemusta ja vauhdita kasvua asiakaskyselyn kautta!

Asiakastutkimus avaa ovet syvempään ymmärrykseen siitä, mitä asiakkaasi todella arvostavat – olipa kyseessä sitten tyytyväisyys, mieltymykset, ostopäätökset tai asiakassuhteen dynamiikka. Yleisin ja tehokkain keino tämän ymmärryksen saavuttamiseen on asiakastyytyväisyyskysely, joka on vakiinnuttanut paikkansa niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioiden keskuudessa.

 

Asiakaskysely ei ainoastaan vahvista asiakasuskollisuutta, vaan myös tarjoaa arvokkaita oivalluksia  organisaation oman toiminnan kehittämiseksi.

Asiakaskyselyt: Net promoter score vastaa kysymykseen: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä"

Fiilismittarin avulla kohti parempaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia

Työntekijöille Fiilismittari antaa suoran kanavan ilmaista anonyymisti kokemuksiaan työn arjesta edistäen näin johdon reaaliaikaista ymmärrystä työpaikan ilmapiiristä.

Esihenkilöille työkalu tarjoaa konkreettisia oivalluksia tiiminsä dynamiikasta, mahdollistaen  puuttumisen huoliin ja ennakoivan tuen tiimiä kulloinkin mietityttäviin asioihin.

Koko organisaation kannalta Fiilismittari kannustaa positiivisen työympäristön luomiseen, edistäen  näin suurempaa sitoutumista ja tuottavuutta. Fiilismittarin käyttö on esimerkki organisaation vahvasta sitoutumisesta jatkuvaan työtyytyväisyyden ja työilmapiirin parantamiseen.

Fiilismittarin avulla kohti parempaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia
bottom of page